esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Perfil del contractant 

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. 

Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i les de prescripcions tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació. 

  1. Licitacions
  2. Adjudicacions definitives
  3. Devolucions de fiança
  4. Contractes menors
  5. Portal proveïdor

Informació per als usuaris

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio