esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Web Content Display

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA

L'ajuntament d'Onda té previst iniciar els tràmits per a aprovar una nova ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi.

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de l'ordenança, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de la mateixa, ha de substanciar un consulta pública a través del portal web, d'acord amb el previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'objectiu d'aquesta consulta és recaptar l'opinió dels subjectes i organitzacions més representatives, potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

  3. Els objectius de la norma.

  4. Les possibles alternatives regulatòries i no regulatòries.

A aquest efecte s'obri un termini de 15 dies (des del 14 d'agost fins al 28 d'agost, tots dos inclosos) perquè tots els afectats presenten les seues opinions i aportacions a aquesta ordenança, segons model normalitzat que s'adjunta com a Annex.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren, poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta consulta mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en concret a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament (a la qual es té accés a través de la pàgina www.onda.es), o bé presencialment en el Servei d'Atenció al Públic i Tramitació (S@T) situat en Plaça el Pla, 1 d'aquesta localitat.

La informació relativa a la present consulta es troba disponible en el Tauler d'anuncis , al que es té accés a través de: www.onda.es

Onda, 14 d'agosto de 2018.

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio