esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

VOLUNTARIAT

Què és?

Si vols que el teu temps lliure aprofite per ajudar als altres, la Oficina del Voluntariat és un lloc de trobada, on coneixeràs gent que, com tu, està implicada en projectes solidaris. D'aquesta manera, podràs millorar el teu entorn i ajudar a aquells que més ho necessiten. Des de l´Oficina del Voluntariat rebràs assessorament sobre quin projecte o associació s'ajusta més a la teua situació i als teus horaris, així com formació i activitats dirigides a facilitar i recolzar la llabor voluntària.
Necessitem gent com tu, disposada a treballar en comú en benefici dels altres. Gent disposada a lluitar pel compromís social.

On ens pots trobar?
 

Estem al Local d´Associacions, C/ La Safona nº 22
Telèfon: 964 60 14 22

En quin horari?
 
De dilluns a divendres de 9:00 h  a 14:00 h i dimarts de 16:30 h a 19:00 h.
 
Què et podem oferir?
 
1.- Registre d'Entitats.
Arreplega de dades referents a les distintes associacions de voluntariat i el seu posterior registre en la base de dades municipal, facilitant així la informació i difusió d'una determinada entitat i els seus fins concrets.
 
2.- Servei de mediació.

Servei orientat a la mediació entre les ONGs i les persones interessades a ser voluntaris/es. Té una doble funcionalitat: d'una banda, ajudar a les ONG a trobar a nous voluntaris que estiguen disposats a col·laborar en els seus projectes. D'un altre, informar les persones voluntàries -amb o sense experiència prèvia- de les distintes alternatives on poden oferir la seua ajuda, segons les necessitats de cada moment.

Fases de la mediació:
 
1.- Inscripció en el full de registre per a nous voluntaris.
2.- Adequació de l'oferta amb la demanda (*)
3.- Derivació / Establiment de contacte entre les dues parts.
4.- Seguiment:

FASE1: transcorreguda la 1a setmana.
FASE 2: transcorregut 1 mes.
FASE 3: transcorreguts 3 mesos
FASE 4: transcorreguts 6 mesos
Després d'aquestes fases, el seguiment es realitza anualment.

 

(*) Per a aconseguir aquest segon punt, hi ha una Bossa de Voluntariat on consten totes aquelles persones que queden a l'espera d'una oferta que s'adeqüe a les seues peticions. L'entitat demandant realitza la sol·licitud i, després d'això, s'analitzen les característiques de les inscripcions en la dita bossa i es busca aquella persona que més s'adeqüe al perfil sol·licitat. Este procés també sol donar-se a la inversa, és a dir, una persona interessada a ser voluntària sol·licita un determinat camp d'actuació, que pot o no donar-se en l'àmbit local. Es busca des del Centre una entitat dirigida a dit camp i s'estableixen els contactes pertinents.

3.- Servei d'assessorament.
 

S'ofereix un servei d'assessorament a les entitats de voluntariat, a fi de guiar-los en aquelles qüestions que afecten el seu funcionament, gestió o desenvolupament dels seus projectes:

  • Administració: resolució de dubtes relacionats amb les tasques administratives que sustenten el funcionament de qualsevol organització.
  • Comunicació: recomanacions per a millorar la relació amb els mitjans de comunicació, servint com guia per a l'elaboració d'accions informatives i imatge corporativa (logotips, fullets, cartells, notes de premsa, convocatòries, etc.) .
  • Projectes: instrucció per al desenvolupament de projectes (disseny, gestió i avaluació) i assessorament per a la sol·licitud i tramitació de finançament.
  • Informàtica: orientació en qüestions relacionades amb ús del software i hardware dels ordinadors, aplicacions informàtiques, Internet, etc.
  • Organització d'activitats: assessorament en tot tipus de qüestions relacionades amb l'organització d'una activitat (cursos, campanyes...) o d'actes institucionals, recerca de finançament i col·laboradors, etc.
Vols ser voluntari?
 
Vols ser donant del teu temps? Tenim diverses propostes que oferir-te i que seran dissenyades en funció dels teus gustos, preferències i disponibilitat horària.
Ser voluntari és una forma de vida i el nostre objectiu és que disfrutes de l'experiència.
  • Voluntariat específic:

Tens al teu abast nombroses entitats de voluntariat on podràs compartir experiències i lluitar per allò amb el que et trobes identificat formant part d'un grup, treballant en equip per una mateixa meta: ajudar als altres. Tria la teua associació solidària i compartix la teua energia! Perquè elles fan possibles nombrosos recursos on molta gent troba suport i assistència.

  • Voluntariat municipal:

Si el que busques és ajudar a la teua comunitat en funció de les necessitats actuals, sentir-te partícep de fer del teu poble un lloc més confortable per als teus veïns...aquest és el teu voluntariat! Junts podem crear i enfortir la nostra societat més pròxima perquè una major qualitat de vida veïnal és possible si treballem junts per un bé comú. 

Enllaços d'interés:
Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio