esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

L'Ajuntament d'Onda amb l'objectiu de facilitar l'ocupació entre la seua ciutadania, amb recursos propis o amb la col·laboració d'altres entitats oferix i participa en programes específics per a la creació de llocs de treball:

El Ayuntamiento de Onda con el objetivo de facilitar el empleo entre su ciudadanía, con recursos propios o con la colaboración de otras entidades ofrece y participa en programas específicos para la creación de puestos de trabajo:

Programas de empleo en colaboración con otras Administraciones Públicas:

PROGRAMAS D'OCUPACIÓ 2018

Programas de Empleo solicitados en 2018

--Subvenció de la Diputació Provincial-Patronat Provincial de Turisme de Castelló. Informador Turístic.

 • Data sol·licitud: 27/03/2018
 • Deta de Resolució: 27/06/2018

 


-Subvenció de la Diputació Provincial de Castelló. Pla d'Ocupació 2018

 


--Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball. Taller d'Ocupació T’AVALEM ONDA III

 • Especialitats sol·licitades:
  • Operacions bàsiques de restaurant i bar. Certificat de Professionalitat, nivell 1
  • Serveis de Bar i cafeteria. Certificat de Professionalitat, nivell 2
 • Data de sol·licitud: 12/02/2018
 • Pendent de resolució

Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball. Programa EMCUJU, programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 

 • Subvenció obtinguda: 221.189,40€
 • Nombre de contractes: 16
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
 • Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
  • Tècnic superior en integració social ( contractacions 1): Realitzar informes i treballs amb persones amb diferents graus de discapacitat, persones majors etc.
  • Tècnic superior en turisme ( contractacions 2): Promoció d'esdeveniments locals, atenció demandes d'informació turística.
  • Tècnic mig en comerç ( contractacions 1): Campanyes de dinamització del comerç local.
  • Tècnic superior en administració i finances (contractacions 7): Tasques administratives i d'atenció al ciutadà en diferents àrees municipals.
  • Grau en història i patrimoni (contractacions 1): Recopilar i organitzar informació , conservar i preservar peces museístiques.
  • Grau en psicologia (contractacions 1): Analitzar problemes, avaluar conductes, proporcionar recursos i estratègies per a realitzar un canvi de conducta .
  • Grau en treball social (contractacions 2): Tramitar ajudes, elaborar i executar projectes d'intervenció amb grups de població en situació de risc social.
  • Grau en comunicació audiovisual (contractacions 1): Posicionament de la marca Onda en les xarxes socials, dinamització de les mateixes i comunicació de les activitats i esdeveniments organitzats per l'Ajuntament.

 


-Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball. Programa EMPUJU, programa d'incentius a la contractació de persones jóvens  per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 230.026,68€
 • Nombre de contractes: 15
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: Contractes d'obra i servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar: Peons serveis multiples.
Tasques de neteja i condicionament d'espais urbans i rústics.


-Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball. Taller d'Ocupació ONDA VII.

 • Especialitats sol·licitades:
  • Activitats auxiliars en Agricultura. Certificat de Professionalitat, nivell 1.
  • Agricultura Ecològica. Certificat de professionalitat, nivell 2.
 • Data de sol·licitud: 17/04/2018
 • Pendent de resolució

 


- Subvenció al SEPE dins del Programa Foment d'Ocupació Agrari - Zones rurals deprimides -

Data de sol.licitud: 24/05/2018

Procés de selecció:

Oferta d'Ocupació tramitada per Centre Servef

PROGRAMAS D'OCUPACIÓ 2017

Programes d'ocupació en col·laboració amb altres Administracions Públiques:.

Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació – Taller d'Ocupació T’AVALEM
 

 • Temps del taller: 12 mesos
 • Data de la sol·licitud: 16/01/17
 • Data de Resolució: 21/04/17
 • Especialitats:
  • Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar, nivell 1
  • Serveis de Bar i Cafeteria, nivell 2
 • Data d'inici del taller: 26/05/17
 • Data finalització del taller:25/05/18

Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a Taller d'Ocupació VI Onda

 


 

 

AVALEM JOVES PLUS: CONTRATACIONES

AVALEM JOVES PLUS

 • Contractacions EMPUJU: 2
 • Contractacions EMCUJU: 2

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 30.414,48 euros
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració del contracte: des de l'11 d'agost de 2017 al 10 d'agost de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici
   

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Tasques de suport als conserges municipals en tasques de serveis múltiples.

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil. 

 • Subvenció obtinguda: 34.414, 80 euros
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració del contrado: des del 26 de juliol de 2017 al 25 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en Pácticas


Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Tècnica comunicadora audiovisual:
  • Redacció de continguts, especialment notes de premsa que, una vegada supervisades pel cap de premsa, s'envien als mitjans de comunicació.
  • Creació de continguts: cartells, fullets, falques de ràdio, vídeos...
  • Cobertura audiovisual a diferents esdeveniments, tant culturals com relacionats amb l'equip de govern i tota la informació transcendent, incloses rodes de premsa.
  • Seguiment de la premsa (Periòdic Mediterrani i Llevant, així com Arrels i El Full), recopilant totes les notícies referents al municipi d'Onda.
  • Actualització de continguts en Facebook i Twitter, així com difusió de missatges de whatsapp a través  ‘d'Onda Informa

 

 • Tècnica de cultura – Programadora Cultural:
  • Elaboració de l'agenda cultural, la mateixa inclou totes les activitats que realitza l'Ajuntament, és de caràcter mensual.
  • Programació cultural (exclusivament de l'Àrea de Cultura), díptic de caràcter mensual
  • Organització d'exposicions.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.Unió Europea.


-Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat (EMCORP)

 • Objecte: Contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef.
 • Duració del contracte: 6 mesos
 • Data de finalització: 14/06/18

-Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones en situació desocupació de llarga duració (EMCORD)

 • Objecte: Contractació de persones desocupades que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Servef durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.
 • Duració del contracte: 6 mesos
 • Data de finalització: 14/06/18

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio