esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS TRIMESTRAL DETALL PER ENTITATS

 

En dies

 Códi d'Entitat Entitat Any  TrimestreRatio d'Operacions Pagades *Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * Periode Mitjà de Pagament Trimestral
 17-12-084-AA-000 Onda 2016 47,670,09 4,71
 17-00-082-CC-000 C. Gestor del Pacto Territorial Empl. 20164(11,59)(21,00) (12,56)
 17-12-084-AA-000 Onda 2016 31,5213,18 4,52
 17-00-082-CC-000 C. Gestor del Pacto Territorial Empl. 20163(22,63)0 (22,63)
 17-12-084-AA-000 Onda 2016 25,367,69 6,08
 17-00-082-CC-000 C. Gestor del Pacto Territorial Empl. 20162 (16,36)(2,55) (11,84)
 17-12-084-AA-000 Onda 2016 1 1,5211,11 4,27
 17-00-082-CC-000 C. Gestor del Pacto Territorial Empl. 2016 1 (26,64)0 (26,64)
 17-12-084-AA-000 Onda 20154 (2,55) 8,97 (0,86)
 17-12-084-AA-000 Onda 2015 3 2,60 (5,46) (0,58)
 17-12-084-AA-000 Onda 2015 2 (7,26) (18,32) (8,00)
 17-12-084-AA-000 Onda 2015 1 5,54 (5,12) 2,02
 17-12-084-AA-000 Onda 20144 (3,76) (12,74) (4,81)
 17-12-084-AA-000 Onda 2014 3 (1,49) 22,65 7,38

 

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar la conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL

En dies

Període Mitjà de pagament Global a Proveïdors Trimestral*
Any 20164 TrimestreOnda4,68
Any 20163 TrimestreOnda4,44
Any 20162 TrimestreOnda6,07
Any 20161 TrimestreOnda4,27
Any 20154 TrimestreOnda(0,86)
Any 20153 TrimestreOnda(0,58)
Any 20152 TrimestreOnda(8,00)
Any 20151 TrimestreOnda2,02
Any 20144 TrimestreOnda(4,81)
Any 20143 TrimestreOnda7,38

 

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per a donar la conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio