esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

ARRU - CENTRE HISTÒRIC

ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA  
 
1.  Objecte
Ajudes econòmiques destinades a finançar la rehabilitació o la renovació d'immobles
 
2.  Àmbit d'aplicació
Comprén els immobles que donen als carrers: Camí de Castelló, Ceramista Peiró, Sant Isidre, Santa Isabel i Portal de València, les places: Sinagoga i Sant Cristòfol i els vials adjacents: El Moro, Mare de Déu del Pilar, carreró de la Creu i Borriana.

3. Requisits
 • Els edificis han d'haver sigut construïts abans de 1981.
 • Els edificis podran estar formats per una o més vivendes.
 • En cas d'obres de renovació, els edificis nous hauran de tindre una qualificació energètica mínima B, i complir amb tots els requisits del CTE.
 • En tots els casos, les actuacions han de començar-se al 2017 i abans del 30 d'octubre de 2018 haurà d'estar acreditada la realització total de les obres.
 • Aquestes ajudes NO són compatibles amb les ajudes del Pla Local de Rehabilitació.
4. Persones beneficiaris
Les persones propietàries d'edificis de vivendes, les comunitats de propietaris, consorcis i ens associatius de gestió.

5. Actuacions subvencionables
L'execució d'obres o treballs de manteniment i intervenció en edificis i vivendes, instal·lacions fixes, equipament propi i elements comuns, a fi d'adequar-les a la normativa vigent. Es podrà incloure els honoraris professionals, així com les despeses derivades de la tramitació administrativa.
Obres de demolició i edificació de vivendes de nova construcció.

6. Quantia de l'ajuda
 
 

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ:

 • Ajuntament d’Onda 45%
 • Generalitat Valenciana 10%
 • Ministeri de Foment 35%

Subvenció màxima 90%

 

Imports màxims/vivenda:

 • Ajuntament d’Onda 15.000 €
 • Generalitat Valenciana 9.000 €
 • Ministeri de Foment 11.000 €
 

ACTUACIONS EN RENOVACIÓ:

 • Subvenció màxima 80%
 • Ajuntament d’Onda 45%
 • Ministeri de Foment 35%

Imports màxims/vivenda:

 • Ajuntament d’Onda 15.000 €

 • Ministeri de Foment 30.000 €

 

7. Presentació

Imprés normalitzat que es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament, en la plaça el Pla, 1.

 

8. Termini

Tres mesos des de l'entrada en vigor de les bases reguladores.

 

Atenció personalitzada en:

OMIR

Plaça el Pla, 1, 3r pis · ONDA

Tel. 964 60 00 50

www.onda.es

Documentació:

 

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio