esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

 

Estratègia DUSI

 

L'Ajuntament d'Onda esta treballant en l'elaboració de la seua Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral (Estratègia DUSI), com a instrument de planificació per a poder optar al finançament europeu de fons estructurals.

El municipi d’Onda, conscient dels problemes existents, de caràcter ambiental, econòmic i social, en el seu terme municipal ha impulsat plans i estudis íntimament relacionats i lligats per tal d’identificar-los i plantejar-se els reptes necessaris dels cuals es proposaran les línies genèriques d’actuació a desenvolupar en la ciutat, en el periode des de 2017 fins 2022.

El procés d'elaboració de l'Estratègia DUSI d'Onda ha fixat els seus fonaments en la participació pública per tal d’assegurar la integració d'aportacions des de l'àmbit institucional i social.

Des de l'Ajuntament d'Onda s'ha establit diferents canals de participació. Per un costat, d’una manera directa, mitjantçant enquestes (offline i online), i per un altre mantenint reunions amb els diferents consells participatius.

 

Presentació Estratègia DUSI

Edusi Onda 2016

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio