esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Espai d'autoaprenentatge

 Aprenentatge de català per Internet. Recursos de formació en llengua catalana

 • Centre d'autoaprenentatge de llengües (CAL) de l'UJI. 
 • Exercicis de català per a anglòfons (lectorat de l'UJI).
 • Intercat (recursos per aprendre català).
 • Servei de Llengua Catalana (UB).
 • Recursos per a l'aprenentatge i l'ensenyament del català (Generalitat de Catalunya)
 • Internet resources for learning Catalan (UdL)
 • Els sons del català és un web que recull una sèrie de materials destinats a facilitar l’aprenentatge autònom de la fonètica tant en l’ensenyament secundari com en l’ensenyament superior i també en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. A més a més, és útil per als professionals de l’assessorament lingüístic o la logopèdia.
 • Pàgina principal de la JQCV
  • Preparació de les proves CD JQCV 
  • Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s'ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua. 
  • Pràctic és un programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge, de manera que l’usuari, gràcies al sistema d’autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.
  • Vine Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la nostra llengua.
  • Guies de conversa publicades per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, en format pdf. Podeu consultar la Guia de conversa francés-valencià, Guia de conversa anglés-valencià i la Guia de conversa rus-valencià.
  • Inter-val curs dissenyat com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit. Les activitats, han sigut elaborades tenint en compte les noves proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Parla.cat Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abat a tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalan. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria. 
 • Font del Cat: Un recurs per iniciar-se a la llengua catalana a partir del coneixement d'una altra llengua romànica

Pràctica d'exercicis

Material de consulta

 

El curs de català en línia Parla.cat ofereix el curs de Suficiència 1

L’entorn virtual per a l’aprenentatge de la llengua catalana Parla.cat, desenvolupat per la Secretaria de Política Lingüística i l’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, ja té accessible el curs de Suficiència 1 en modalitat lliure. D’aquesta manera, els aprenents ja poden començar a preparar-se per a les proves oficials del certificat de nivell C de català. Aquest nivell equival al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. 

 

El Parla.cat ofereix quatre nivells d’aprenentatge. Cada nivell s’organitza en tres cursos, que es poden dur a terme en modalitat lliure o amb tutoria.El curs de Suficiència 1 s’afegeix així a l’anterior oferta:

• Nivell Bàsic (B1, B2, B3)
• Nivell Elemental (E1, E2, E3)
• Nivell Intermedi (I1, I2, I3)

Els sis primers cursos (de nivell bàsic i elemental) es van posar en funcionament l’octubre de 2008. El mes de maig de 2009 es va engegar el primer curs de nivell intermedi i el passat mes de juliol es van posar en funcionament el dos darrers cursos d’aquest nivell. El 28 de desembre s’obre el nou període de matriculació per als cursos que començaran al gener en modalitat amb tutoria.

Per a més informació:
El certificat de nivell C ja es pot començar a preparar a través de Parla.cat

 

 

Altres recursos

 • Paraules.cat - Aprén una paraula cada dia. És un butlletí que envia un missatge electrònic diari amb una paraula o expressió en català d’un nivell de llengua elemental, amb el seu significat i un o més exemples d’ús.

 • Altres recursos

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio