esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Directori d'empreses

Aquest punt pretén recollir un Directori d'empreses, comerços i serveis de la nostra localitat en què es reflectiran les dades identificatives i bàsiques.

Convé remarcar que, com que es tracta d'un directori i no d'un cens, no estaran recollits tots els negocis existents al nostre poble. Només es procedirà a registrar les empreses que així ho desitgen i que disposen de les autoritzacions adequades per a instal·lar-se al nostre municipi.

L'Ajuntament d'Onda pretén que aquest directori siga un instrument útil per a difondre les activitats desenvolupades pels negocis d'índole industrial, comercial i de serveis. Aquesta informació beneficiarà tant els ciutadans com les empreses d'Onda.

Metodologia

El procediment per a obtenir la informació d'aquest directori serà el següent:

Tenint present que ens basem en les dades disponibles a l'Ajuntament, s'enviarà per correu a les empreses una fitxa en què es recollirà la informació que apareixerà al directori.
Les empreses remetran la fitxa emplenada a l'Ajuntament en un termini determinat per tal d'introduir-la en la pàgina web municipal.

En darrer lloc, cal assenyalar que les diverses activitats desenvolupades pels negocis registrats s'agruparan en categories i s'intentarà que aquestes agrupacions guarden la màxima relació entre totes les empreses que s'inclouen dins l'apartat.

Directori d'hostaleria

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio