esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Centre de Dia Municipal per a Persones Majors Dependents 

 
CENTRO DE DÍA
C/ Francesc Ferrer Pastor, s/n
12200 Onda
Tel. 964 760 500
Tel. 664 413 212
e-mail:centrodedia@onda.es
 
L'Ajuntament d'Onda desenrotlla servicis d'atenció a persones majors, entre els que es troba el Servici de Centre de Dia. És un centre municipal d'estada diürna de 40 places.
 

DESTINAT:

Persones majors de 60 anys i amb independència de l'edat, persones que requerisquen cures i que patisquen problemes funcionals y/o cognitius, seqüeles funcionals post-intervenció quirúrgica o accident.

 

SERVICIS PRESTATS:

 1. Atenció social, sanitària, preventiva i rehabilitadora.
 2. Inclou com principals activitats:

  • Acollir en el centre i informar del funcionament.
  • Realitzar una valoració integral de cada usuari i revisar-la als 6 mesos.
  • Fisioteràpia grupal i individual personalitzada.
  • Entrenament de les capacitats intel·lectuals, tallers de memòria.
  • Realitzar activitats culturals, recreatives i de relació social.
 3. Suport a la família.
 4. Inclou com principals activitats:

  • Recolzar en el procés d'atenció i atenció que presta la família en el domicili.
  • Realitzar activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l'atenció al dependent.
  • Promoure la participació en els programes municipals d'atenció a la família: 'Talleres d'Un Cuidador dos Vidas'.
 5. Neteja i Atenció Personal.

  Inclou com principal activitat l'ajuda en la neteja i atenció personal sempre que es requerisca.

 6. Transport Adaptat.
 7. Realitzem el trasllat en vehicle adaptat des del domicili fins al Centre de Dia i viceversa dels usuaris que ho demanden i en l'horari establit. Ajudant-los i acompanyant-los en el trajecte.

 8. Alimentació i Nutrició.
 9. Este servici inclou el se proporcionar desdejuna, hidratació a mitat demà, menjar i berenar, adaptats a les necessitats nutricionals de cada usuari.

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

L'Ajuntament d'Onda s'ha compromés amb la qualitat en la prestació dels servicis a les persones majors, i en este cas per mitjà de l'avaluació periòdica i enquestes de satisfacció, amb l'objectiu d'una millora contínua.

PERSONAL DEL CENTRE

Directora, Metge, Infermera, Psicòloga, Treballadora Social, Fisioterapeuta, Tècnica d'Animació Socio-Cultural, Auxiliars d'Infermeria, Administración-Recepción i Tècnic de Manteniment.
 

TARIFES DE PREUS

Algunes places estan subvencionades per la Generalitat Valenciana i els preus estan en funció de l'import de la pensió i renda per capita. La resta estan subvencionades per l'Ajuntament d'Onda i està regulat en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels servicis i activitats exercits en el Centre de Dia.
 
INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ
En el propi Centre de Dia y/o en l'Oficina Municipal de Dependència.

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio