esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Benestar social - Equipament

Equip social de base

C/ Balmes, 2, 4a planta
Tel. : 964-602858
e-mail: besocial@ondaweb.info

Horari: laborales de 10 a 13 hores (cita prèvia)

Personal: 1 psicòleg, 2 treballadores socials, 1 auxiliar administrativa , 1 treballadora familiar i 1 tècnic d'integració social.

Funcions:

 • Detectar les necessitats de la zona.
 • Informar, assessorar i orientar les persones, famílies i col·lectius socials sobre els drets, obligacions i recursos en matèria de serveis socials.
 • Gestionar i resoldre la derivació als Serveis Socials Especialitzats públics i concertats en aquells casos que així ho requeresquen.
 • Promoure serveis preventius en la comunitat, amb incidència especial a aquells col·lectius que es troben en situació de marginació.
 • Recollir les dades bàsiques de l'acció social que, pel seu àmbit d'actuació generalista, li corresponga.
 • Establir vies de coordinació entre els professionals i organitzacions de l'Acció Social en el seu àmbit territorial.
 • Mantenir vies de col·laboració amb els Serveis Públics que afecten el benestar social (policia, salut, cultura, treball, habitatge...).
 • I totes aquelles funcions que siguen necessàries per a la implantació dels programes de prestacions bàsiques (títols de família nombrosa, minusvalideses, pensions no contributives, etc.).

Centre Especialitzat d'Atenció a Majors (CEAM)

C/ Elisa Meseguer, 4
Tel: 964-602854

Horari: laborales de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores

Personal: 1 directora del servei.

Serveis:

 • Menjador-Cafeteria
 • Podologia
 • ATS
 • Auxiliar de geriatria
 • Activitats recreatives i culturals
 • Informació
 • Biblioteca
 • Perruqueria
 • Carnet transport
 • Viatges i balnearis
 • Targeta sanitària municipal
 • I aquelles funcions que siguen necessàries per a la implantació de programes

Centre voluntariat

C/ Sant Miquel, 10
Tel. : 964-601422
e-mail: voluntariat@ondaweb.info

Horari :
Hivern: laborables dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 20.00 hores. Dimarts i dijous de 10.00 a 13.00 hores
Estiu: laborables de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores

Personal: 1 responsable de l'oficina

Funcions:

 • Informació als usuaris sobre qüestions relacionades amb el voluntariat en general i les ONG en particular.
 • Promoure el coneixement dels programes, actuacions i serveis que executen les ONG.
 • Facilitar mitjans a les ONGsque afavorisquen la cooperació entre elles, sobretot aquelles que permeten les noves tecnologies.
 • Crear una borsa de voluntaris, coordinada amb les necessitats de les ONG, així com programes que, impulsats des de les administracions públiques, puguen requerir suport d'aquestes.
 • Desenvolupar programes de formació, genèrics i/o específics, dirigits al voluntariat.
 • I totes aquelles funcions que siguen necessàries per a la implantació de programes.

Servei d'atenció a l'immigrant

ONG Quisqueya
C/ Sant Ferran, 3
Onda (Castelló)
Tel.: 964 771582

Horari:
Hivern: laborables de dilluns a dijous de 10.00 a 13.30 hores. Dimecres de vesprada de 17.00 a 20.00 hores
Estiu: laborables de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores

Funcions:

 • Informació als usuaris sobre qüestions relacionades amb la Llei d'Estrangeria.

Servei especitzat d'atenció a la família i la infància

C/ Comare Elisa Meseguer, 4
Tel.: 964 602854
e-mail: seafi@ajuntament-onda.org

Horari:
Cita prèvia, mitjançant sol·licitud personal als Serveis Socials Generals del municipi o per derivació dels professionals de l'Equip Base de Serveis Socials i/o Conselleria de Benestar Social.

Personal:
Equip interdisciplinar format per una psicòloga i una treballadora social.

Funcions:

L'atenció a les problemàtiques relacionades amb qualsevol tipus de conflictivitat familiar que necessite orientació psicosocial, mediació o teràpia familiar per a la seua resolució: 

 • Situacions familiars amb menors en situació de risc o desemparament.
 • Situacions que impliquen un risc de ruptura familiar.
 • Orientació específica en determinades situacions familiars.
 • Situacions en què la parella haja decidit separar-se.
 • Famílies amb menors amb conductes inadaptades.
Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio